Relationsproblem
Sorg
Missbruk
Fobi
Spelberoende
Stress
Sömnproblem

Att välja terapeut

Viktigt att veta är att vem som helst kan kalla sig terapeut, samtalsterapeut eller coach, därför är det viktigt att ställa frågorna:

Vilken utbildning har terapeuten?

En viktig kvalitetsmarkör för grundläggande psykoterapiutbildningen är att den ger behörighet att söka utbildningen till legitimerad psykoterapeut. Grundutbildning i psykodynamisk terapi, kognitiv beteendeterapi eller familjeterapi kan ge behörighet men det finns flera kortare utbildningar eller andra terapiinriktningar som inte ger den behörigheten och då kallar sig terapeuten auktoriserad, certifierad, diplomerad eller ackrediterad.

Har terapeuten handledning?

Handledning fungerar som en ”second opinion” och blir en form av kvalitetssäkring. Som grundutbildad terapeut är du skyldig att ha handledning av en legitimerad psykoterapeut som också är ansvarig för att terapin håller god kvalitet. Som legitimerad psykoterapeut finns inte kravet på handledning.

Vilken grundprofession har terapeuten?

Om terapeuten är legitimerad genom sin grundprofession(till exempel sjuksköterska, dietist, sjukgymnast) står hon under Inspektionen för vård och omsorg (IVO), är skyldig att följa Hälso- och Sjukvårdslagen, utgå från vetenskap i sin behandling samt föra journal. De har också tystnadsplikt. Om man anser sig felbehandlad kan man anmäla det till IVO som kan utdela en varning, erinran eller dra tillbaka legitimationen.

Om terapeuten inte har en legitimation och du anser dig felbehandlad är det lagen om kvacksalveri som gäller.

Skillnaden mellan KBT och Psykodynamisk terapi

I Kognitiv Beteendeterapi har inte terapeuten tolkningsföreträda till skillnad från i den dynamiska terapin. Terapeuten och klienten är jämbördiga parter i ett samarbete där klienten är expert på sina problem och terapeuten är expert på behandlingen.

I den psykodynamiska terapin är man fokuserad på att nå djupgående personlighetsförändringar medan i den Kognitiva Beteendeterapin utgår man alltid från det som plågar klienten i nuet och klientens resurser. I KBT kan man också arbeta med en mer djupgående förändring, klientens historia, men utgår då ifrån hur det påverkar nuläget.