Relationsproblem
Sorg
Missbruk
Fobi
Spelberoende
Stress
Sömnproblem

KBT metoder (Kognitiv Beteende Terapi)

Det finns olika metoder inom KBT. Nedan kan du läsa om de metoder utöver traditionella KBT-metoder vi använder.

ACT - (Accepance and Commitment Therapy)

Målet med ACT, tredje vågens beteendeterapi, är att skapa ett rikt och meningsfullt liv och inte symtomreduktion, det är en bieffekt av terapin. Med ACT hittar du ett förhållningssätt till det som är svårt i livet och får färdigheter som gör att du effektivt kan handskas med det som ligger utanför din kontroll. Genom att klargöra vad som är viktigt i ditt liv, fokusera på detta som inspiration och motivation och vägledning för dina beteenden kommer ditt liv att berikas. Det som är svårt och utom din kontroll får mindre påverkan på ditt liv.

MI (Motiverande samtal)

MI är en samtalsmetodik som respekterar individens autonomi och har strategier för att öka motivationen hos klienten att göra de förändringar klienten behöver göra för att få ett mer meningsfullt liv.

MI-samtal är klientcentrerade och bygger på en människosyn som utgår ifrån att personen inom sig har förutsättningar att fatta egna beslut och göra egna val. Samtalet hjälper personen att komma i kontakt med de tankar och känslor och den information som hans fortsatta val och beslut kan grundas på. Terapeuten lyfter fram och betonar sidor hos klientens tankar, känslor och upplevelser som kan ligga till grund för förändring vilket ger att klientens inre motivation utlöses och förstärks. 

Schematerapi

Schematerapi syftar till utläkning av problem som uppstått i barndomen. 

Schematerapin kombinerar KBT-metoderna med psykodynamiska och upplevelsebaserade metoder. Den behåller det konkreta fokus som präglar KBT – den bygger färdigheter och skapar förändring. Men terapin intresserar sig för mer än en kortsiktig beteendeförändring. Den syftar också till att påverka de livslånga mönstren, speciellt svårigheter med relationer, självkänsla och yrkesliv. I terapin arbetar vi med beteenden men också med hur människor känner sig och förhåller sig till andra.