Relationsproblem
Sorg
Missbruk
Fobi
Spelberoende
Stress
Sömnproblem
 

Våra Tjänster

Våra samtalsterapeuter på Kungsholmen jobbar utifrån traditionell KBT – kognitiv beteendeterapi, MI – motiverande samtal och ACT – Acceptance and Commitment Therapy. Gemensamt för metoderna är att de vilar på vetenskaplig grund och behandlingarna oftast är kortvariga (10-20 sessioner) samt bygger på ett samarbete mellan klient och samtalsterapeut.

KBT - Kognitiv Beteende Terapi

I KBT utgår man från att mänskliga problem har sitt ursprung i hur individen ser på sig själv och sin omgivning och hur individen reagerar på miljön. Den bygger också på teorin om att människans tankar, känslor och beteenden ömsesidigt påverkar varandra. KBT inriktas på att förändra de tankemönster och beteenden som håller kvar och förvärrar problemen. Den teoretiska grunden utgår från inlärningspsykologin, anknytningsteorin, teorin om tankar, känslor och beteendens funktion.

ACT - Acceptance and Commitment Therapy

Syftet med ACT, tredje vågens beteendeterapi, är att skapa ett rikt och meningsfullt liv. Du får färdigheter som gör att du effektivt kan handskas med det som ligger utanför din kontroll så att det får mindre inflytande på hur du lever ditt liv. Istället får du hjälp att klargöra vad som är viktigt i ditt liv att sedan lägga fokus på denna kunskap som vägledning, inspiration och motivation till beteenden som berikar ditt liv.

MI - Motivational Interviewing (motiverande samtal)

MI är en samtalsmetodik som respekterar individens autonomi och har strategier för att öka motivationen hos klienten att göra de förändringar klienten behöver göra för att få ett mer meningsfullt liv.