Relationsproblem
Sorg
Missbruk
Fobi
Spelberoende
Stress
Sömnproblem
 

Företag och organisation

Vi tillhandahåller KBT-terapi för enskilda medarbetare samt chefsutveckling och coaching med KBT som teoretisk grund.

KBT för enskild medarbetare

Har ni medarbetare som har stressrelaterade problem, samarbetsproblem, sömnproblem, ångest, livskris till exempel sorg är ni välkomna att teckna avtal om KBT-terapi. Terapin kommer bedrivas på neutral mark för att ge bästa förutsättningar för framgång med terapin. Återkoppling kommer ske enligt avtal men sekretess gäller samtidigt.

Pris enligt separat avtal.

Chefsutveckling och coaching

Som chef och ledare ställs man dagligen inför stora och små beslut och diverse dilemman i ledarskapet. Utifrån ett KBT-perspektiv i choachingen får du som chef möjlighet till personlig utveckling för att fördjupa och förstärka ditt ledarskap, verktyg för att lösa konflikter med och mellan medarbetare, göra rätt prioriteringar och lägga fokus på de viktigaste utvecklingsområdena hos dig själv som ledare kopplat till organisationen.

Choachingen utgår från dina behov och den person du är och vilken organisation du verkar i. Gemensamt lägger vi upp en plan för var choachingen ska äga rum, vad den ska innehålla och vilken struktur den ska ha.

Pris enligt separat avtal.

Yrkesmässig KBT-handledning – ett sätt att växa i sin yrkesutövning

Vi tillhandahåller enskild yrkesmässig KBT-handledning som ger tillfälle att granska och reflektera olika situationer i arbetet i en ständigt pågående process.

I KBT-handledningen arbetar vi med självupplevda arbetssituationer som klienten själv väljer utifrån sitt behov. Vi jobbar med en situationsanalys av vad som hände och hur det såg ut. Vi plockar ut vad medarbetaren är nöjda med och vad en är mindre nöjd med, vad en hade kunnat göra annorlunda och vilket resultat man kan förvänta sig att det skulle få.

Under processen KBT-handledning lär medarbetaren att känna sig själv, sina styrkor och svagheter, genom reflektion. Reflektion innebär att ta ett steg tillbaka för att tänka över vad man gör som yrkesperson. Insikten om sina styrkor och svagheter som yrkesperson ökar möjligheten att göra medvetna, smarta val och bli mer skapande och hitta nya vägar i mötet med människor.

Problemen vi arbetar med i KBT-handledningen är yrkesmässiga och personliga, det vill säga att de är knutna till medarbetarens personliga utformning av sin yrkesroll. Genom situationsanalysen och reflektion får medarbetarna hjälp att se vad det finns för förbättringsområden för individen och gruppen.

KBT-handledningens huvudsyfte är att hjälpa medarbetaren att vidareutveckla sin yrkesroll och att öka förmågan att hantera svåra situationer i arbetet. I KBT-handledningens process blir upplevelser till medvetna erfarenheter och i efterhand till kunskaper som kan användas i det praktiska arbetet.

Att gå i KBT-handledning innebär att bli bekräftad och få stöd men också att utmanas till en gynnsam utveckling.

I KBT-handledning träffas vi regelbundet. Tillsammans med handledaren bearbetar vi upplevelser från arbetet. Klienten ansvarar för att för att fylla handledningsstunden med upplevelser och händelser som hen önskar få handledning på.

KBT-handledningen bedrivs under sekretess.

 Pris enligt separat avtal.