Relationsproblem
Sorg
Missbruk
Fobi
Spelberoende
Stress
Sömnproblem
 

Individuell behandling

Vi jobbar utifrån traditionell KBT – kognitiv beteendeterapi, MI – motiverande samtal och ACT – Acceptance and Commitment Therapy. Gemensamt för metoderna är att de vilar på vetenskaplig grund och behandlingarna oftast är kortvariga (10-20 sessioner) samt bygger på ett samarbete mellan klient och terapeut.

Vi behandlar

Pris:  700kr per 30-minuters session

1200kr per 50-minuters session

1400kr per 60-minuters session 

KBT – Kognitiv Beteende Terapi

I KBT utgår man från att mänskliga problem har sitt ursprung i hur individen ser på sig själv och sin omgivning och hur individen reagerar på miljön. Den bygger också på teorin om att människans tankar, känslor och beteenden ömsesidigt påverkar varandra. KBT inriktas på att förändra de tankemönster och beteenden som håller kvar och förvärrar problemen. Den teoretiska grunden utgår från inlärningspsykologin, anknytningsteorin, teorin om tankar, känslor och beteendens funktion.

ACT – Acceptance and Commitment Therapy

Syftet med ACT, tredje vågens beteendeterapi, är att skapa ett rikt och meningsfullt liv. Du får färdigheter som gör att du effektivt kan handskas med det som ligger utanför din kontroll, så att det får mindre inflytande på hur du lever ditt liv. Istället får du hjälp att klargöra vad som är viktigt i ditt liv att sedan lägga fokus på denna kunskap som vägledning, inspiration och motivation till beteenden som berikar ditt liv.

MI – Motivational Interviewing (motiverande samtal)

MI är en samtalsmetodik som respekterar individens autonomi och har strategier för att öka motivationen hos klienten att göra de förändringar klienten behöver göra för att få ett mer meningsfullt liv.

Hur går terapin till

Terapin inleds med information om vad det innebär att träffa mig som KBT-terapeut:

Det är ett personligt möte, inte privat som vän, men personligt. Vi har en jämbördig ställning i rummet där du är expert på dina problem och jag är expert på vad man kan göra åt det. Sedan har vi ett samarbete för att det ska bli bättre för dig.

Det innebär också att jag inte har en dold agenda utan har jag en fråga eller reflektion ommer jag lägga fram den för dig. Är det en fråga du inte vill svara på är det hel OK att säga ifrån. Det är du som bestämmer vad du vill lämna ut i terapin.

Du får också information om de yttre ramarna för terapin.

Sedan är det din tur att berätta varför du har kommit till mig. Kom ihåg att du berättar bara det du själv vill men jag kommer ställa frågor som det är OK att du väljer att inte svara på. Jag har dock en tanke med frågan, att svaret ger relevant information för terapin.

De yttre ramarna

Varje session är 30/50/60 minuter

Från session 2 kommer vi följa samma agenda.

Agenda

Återkoppling

Jag frågar vad du hade med dig härifrån sist. Då vill jag veta om det var något som var bra, dåligt eller om det var något som blev konstigt och hur har det gått med ”hemuppgiften”.

Dagens tema

Där vi är lika ansvariga för att det innehåller något som är viktigt och relevant för dig. Samtalsmetodiken bygger på KBT och MI. Interventionerna bygger på traditionell KBT och ACT.

Hemuppgift

Hemuppgiften är en viktig del i KBT då vi ses endast 50 minuter av din vecka och förändringen ju ska ske i ditt liv utanför terapirummet. En stående hemuppgift är att reflektera i din egen vardag utifrån samtalet vi haft. Sedan kan det tillkomma allt från att läsa en bok, ett kapitel i en bok, en artikel, arbeta med formulär eller prova att göra annorlunda. Om det är en läxa ni inte vill eller inte hinner göra är det bra om du berättar det så får vi modifiera läxan eller så får jag förklara syftet med läxan bättre.

Om du skulle vilja avsluta terapin i förtid för att du tycker att vårat samarbete inte fungerar är det helt OK men jag vill att du talar om det och inte bara uteblir. Du kommer inte behöva förklara dig, det räcker med att du talar om att du vill avsluta terapin. Om du vill kan jag i så fall ge dig några namnförslag på andra duktiga terapeuter.